เป้าหมาย...ที่เราอยากเดินร่วมไปกับคุณ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในการสร้างระบบภูมิสถาปัตย์ที่ยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาระบบที่เป็นนวัตกรรมตามหลักสรีรศาสตร์และความยั่งยืนในการพัฒนาและตกแต่งพื้นที่กลางแจ้งเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งาน

ค่านิยม

คุณภาพ ความยั่งยืน ความมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่น ความเคารพ

คุณภาพ: คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของDNAเราเสมอ เราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ในทุกระดับการทำงานในบริษัทของเรา และผู้ให้บริการทั้งหมด

ความยั่งยืน: การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการทุ่มเทในการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งในกระบวนการออกแบบ, การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงกิจวัตรประจำวันในการทำงานของเราด้วย

ความมีประสิทธิภาพ: เราให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ มีเครื่องมือและการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ความมุ่งมั่น: ทีมงานเสริมสร้างจิตวิญญาณเชิงบวกพร้อมความทุ่มเทกับเพื่อนร่วมงาน และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ความเคารพ: ความซื่อตรง การให้เกียรติ และความสุจริต เป็นหลักพื้นฐานของบริษัท ซึ่งกำหนดความประพฤติในวิชาชีพ ทั้งต่อลูกค้า เจ้าหน้าที่ และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา