TILED TERRACE ON PEDESTAL

MAT LAYERS AND SPACER TABS

ข้อดี:

สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 12 มม
เหมาะสำหรับความสูงระดับต่ำๆ
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
ทำงานควบคู่กับเมมเบรนกันซึม
สร้างโซลูชั่นที่ยั่งยืน

ใช้ได้กับ : กระเบื้องเซรามิก หินธรรมชาติ คอนกรีต ตะแกรง…

ฐานปรับระดับ รุ่น PB

ข้อดี:

ปรับได้ตั้งแต่ 12 ถึง 955 มม
เหมาะสำหรับความสูงทุกระดับ
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
ทำงานควบคู่กับเมมเบรนกันซึม
สร้างโซลูชั่นที่ยั่งยืน
พร้อมอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับการตกแต่งระเบียง

 

ใช้ได้กับ : กระเบื้องเซรามิก หินธรรมชาติ คอนกรีต ตะแกรง…