รุ่น PB Series

รุ่น DPH Series

ระบบราง - ALU. JOIST

จุดเด่นของ BUZON® ฐานปรับระดับได้